Skip to main content

LH etapako helburuak 2021-22

 

L. H. Berria

HELBURUA

 • Biziola proiektua aurrera eraman, jarraipena eta balorazioa egin.
 • Baso-eskola txertatzea 2ziolan
 • Proposamenetako maila anitzetara egokitutako materiala sortu.
 • Paisaiaren sistematizazioa.
 • Aurtengo proiektuen balorazio orokorra
 • Edukien mailakatzea maila aniztasunari erantzunez, material berrien
 • erabilera txertatzea:
  • Montessori materiala
  • Piktoidazketa

LH EKI

HELBURUA

 • Ebaluazio mintegian egindakoa zikloan partekatzea eta aplikatzea.
 • Ebaluazio hezigarrirako tresnak sortzen jarraitu.
 • Proiektuen diseinuan eta inplementazioan jarraitzea (6.2).
 • Proiektua ebaluatzeko irizpideak sortzea.
 • Kotutorizazioaren irizpideak berrikustea.
 • Bi irakasle eta PTa gelan aritzearen jarraipena eta balorazioa egitea.
 • Liburu digitaletik fisikora pasatzea.
 • Ikasleen jarraipenerako idatzizko baliabideak sortzea eta koordinaziorako tartea
 • sistematizatzea.
 • • Proiektuetarako gelako paisaia sortzea.
 • • LH 5eko gaztelania arloan Piktoidazketa inplementatzea eta baloratzea.
 • • LH 6.mailako euskarari ekarpenak egin Piktoidazketatik.

Irakurketa plana

HELBURUA

Irakurketa planaren jarraipena egin:

 • Gauzatutako irakurketa plana martxan jartzea.
 • Formazio ezberdinak jasotzen jarraitzea.
 • Jolas orduko antolaketa zehaztea, eremu berriak kontutan hartuz.
 • Hezkuntza Bereziko ikasleen jarraipena eta laguntza bideratzeko plan bat zehaztea.
 • Ortuaren erabilera planifikatzea eta bermatzea.
 • HH-LH-DBH etapen arteko loturak ahalbideratzea.
 • HIZPRO ko helburuen garapena ziurtatzea.
 • Hezkidetza plan integral bat diseinatzea.