Skip to main content

Irteeren helburua:

Irteerek hezkuntza helburu argia daukate. Ezin da ulertu bizitza eta mundua, ezin da errea- litatea ezagutu, errealitate horretara hurrera- tzen ez bagara. Ezinbestekoa da gelan ikasita- koa errealitatean kontrastatzea. Baina hori garrantzizkoa izanik, irteerak elkar- bizitzarako guneak dira, elkarrekin bizitzen ikasteko guneak, eta horixe da gure hezkun- tzaren helburu nagusietako bat, neska-mutilei bizitzarako prestatzen laguntzea. Klasera etortzeak besteko garrantzia dauka irteeretara joateak; osagarriak dira, etxean es- kaintzen den heziketa eta ikastolan eskaintzen dena osagarriak diren moduan, bietako bat barik ezin liteke heziketa osoa garatu.

Irteeren datak 23-24 ikasturtea:

MAILA NORA NOIZ
HH2 MENDEXA Maiatzak 30 edo ekainak 6
HH3 OLENTZEROREN TXABOLARA Abenduak 19

MARKINA

Maiatzak 30 edo ekainak 6

HH4 OLENTZEROREN TXABOLARA Abenduak 19

MARKINA

Maiatzak 30 edo ekainak 6

HH5 OLENTZEROREN TXABOLARA Abenduak 19
MENDEXA Maiatzak 16-17
MARKINA Maiatzak 30 edo ekainak 6

Irteeren irizpideak:

Haur Hezkuntzan egun bateko txangoak egiten dira, baina HH 5en gau bateko egonaldia egiten da Mendexan, lehenengo aldiz.

Irteerak aukeratzeko, irizpide hauek hartzen dira kontuan:

  1. Lekua erakargarria izatea.
  2. Hurre gelditzea.
  3. Arriskurik ez izatea.
  4. Antolatzeko erraz egotea: instalazio egokiak (frontoi estalia), oinez zein kotxeetan joateko aukera...
  5. Merke samarra izatea.